Bedrijven

Bent u eigenlijk toe aan een administratieve kracht, maar is uw bedrijf nog te klein of wilt u eigenlijk geen personele rompslomp of is de huidige belastingwetgeving u te complex?
Heeft u tijdelijk een administratieve toevoeging nodig aan uw administratie maar is een duur accountantskantoor niet wat u zoekt omdat u de zware overheadkosten vreest?

Coaching Partners kan dan voor u de oplossing zijn.

Wij zijn een jong dynamisch bedrijf dat administratieve ondersteuning biedt aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen u inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van uw onderneming met heldere periodieke overzichten. Deze managementinformatie zal in veel gevallen bijdragen tot een beter rendement, al was het maar door tijdig in onderdelen van uw onderneming te kunnen bijsturen. U zult ervaren dat uw administratie niet alleen bedoeld is voor de fiscus, maar juist veel meer om een permanente ondersteuning te geven aan uw management.
Wij bieden veel kennis en ervaring tegen een redelijk tarief. Maakt u vrijblijvend een afspraak om te kijken in hoeverre wij u van dienst kunnen zijn.


Welke werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:

Verwerking administratie

Coaching Partners kan per maand, per kwartaal of per jaar uw administratie verwerken.
De periode is meestal afhankelijk van uw termijn voor de BTW-aangifte.
Alle financiële gegevens zoals de bank, kas en de in- en verkoop facturen worden dan vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt de BTW-aangifte samengesteld.
Ook worden gegevens m.b.t. afschrijvingen, salarissen en voorraden verwerkt als voorbereiding op financiële rapportages en de jaarrekening.
De verwerking van uw administratie kan ook bij uw bedrijf op locatie plaatsvinden.
Ook voor langere periode kan Coaching Partners d.m.v. detachering op dit gebied een oplossing bieden.

Salarisadministratie

Coaching Partners kan maandelijks uw salarisadministratie verzorgen.
Elke maand ontvangt u de loonstroken met een betaaloverzicht, maar ook informatie over de te
betalen loonbelasting en premies. Indien er mutaties plaatsvinden, bijvoorbeeld indiensttreding van een nieuwe werknemer of wijzigingen van het salaris, dan kunt u dit per e-mail doorgeven.

Financiële rapportages

Na de verwerking van de administratie kan de financiële rapportage worden gemaakt.
Dit kan per maand, kwartaal of half jaar zijn. Niet alleen kan een verlies- en winstrekening gemaakt worden, ook een tussentijdse balans is mogelijk.
U kunt dan beter en sneller ontwikkelingen in omzet en kosten waarnemen waardoor u tijdig op veranderingen kunt inspelen.

Belastingaangiften

Coaching Partners kan de volgende aangiften voor u verzorgen:
- omzetbelasting (BTW)
- loonbelasting (LB)
- vennootschapsbelasting (VPB)
- inkomstenbelasting (IB)

Ook kunt u bij ons terecht voor andere correspondentie met de belastingdienst zoals:
- opgave startende onderneming
- voorlopige teruggave inkomstenbelasting
- schattingsformulier IB en VPB
- aanvragen uitstel aangiften IB en VPB

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen bestaan voornamelijk uit de verlies- en winstrekening en de balans.
Op de verlies- en winstrekening staan de omzet en kosten vermeld en op de balans staan de
activa (bezittingen en vorderingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) vermeld
per 31 december.
Voor een BV worden ook de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel verzorgd.